Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Vekst, modning og skader i akademifriidrett'

Vekst, modning og skader i akademifriidrett

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Halvorsen Wik
Veileder(e): Roald Bahr, Amanda Johnson
Medarbeider(e): Daniel Martinez-Silvan, Abdulaziz Farooq, Marco Cardinale

Beskrivelse

Bakgrunn: Skader forekommer hyppig i ungdomsfriidrett, men få studier har undersøkt risikofaktorer i denne målgruppen. Selv om vekst og modning regnes som risikofaktorer for skader hos unge utøvere spriker funnene fra tidligere studier.

Formål: Å undersøke veksthastighet, modningsstatus og modningstempo som risikofaktorer for skader hos friidrettsutøvere ved et ungdomsakademi.

Metode: Antropometriske mål (høyde, vekt og sittende høyde), skjelettmodning (skjelettalder) og skadedata ble samlet inn prospektivt over fire sesonger (117 utøversesonger).

Implikasjoner: Større endringer i høyde, beinlengde og skjelettalder over en sesong var assosiert med høyere risiko for skjelett- og vekstsoneskader. Lavere skjelettalder ved starten av sesongen var assosiert med høyere risiko for vekstsoneskader. Disse variablene kan overvåkes av trenere og klinikere for å identifisere potensielt utsatte utøvere og gjennom dette bidra til å redusere skadeomfanget.