Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Marianne Martinsen

Detaljer om forsker: Marianne Martinsen

Portrett av Marianne Martinsen

Marianne Martinsen

marianne_martinsen@outlook.com

91 81 33 48

CV

Marianne har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH (2009). Hun er i tillegg utdannet allmennlærer med fordypning i blant annet kroppsøving (1999).  

Marianne har jobbet flere år som kontaktlærer og kroppsøvingsansvarlig. I forbindelse med prosjektet, Fysisk aktivitet og måltider i skolen, var hun i ledergruppen med ansvar for opplæring av personalet, og utarbeidelse av opplegg for daglig fysisk aktivitet ved skolen. Ved NIH har Marianne tidligere jobbet som vit.ass.

Nå er Marianne ansatt som stipendiat og er prosjektleder på prosjektet Idrett, helse, kropp og prestasjon. Prosjektet foregår ved alle toppidretts- og skigymnas i Norge, og Marianne skal ved hjelp av denne intervensjonsstudien se om det er mulig å forebygge spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere.

Marianne jobber nå som instruktør, men har tidligere satset på håndball og fotball.

Link til Mariannes side på Norges Idrettshøgskole.

Prosjekter

Publikasjoner