Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Vurdering av ny testmetodikk for dynamisk styrketesting for rehabilitering av skader, prestasjonstesting og treningsstyring'

Vurdering av ny testmetodikk for dynamisk styrketesting for rehabilitering av skader, prestasjonstesting og treningsstyring

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Jo Inge Gåsvær
Veileder(e): Roald Bahr

Beskrivelse

I idrett og forskning er det nødvendig å ha nøyaktige metoder for å måle prestasjon i dynamisk muskelarbeid. De senere årene er det utviklet nytt testutstyr for dynamisk styrketesting (Musclelab). Dette utstyret sies å kunne bidra til å styre valg av treningsmetoder og intensitet for styrke- og spensttrening. Siden målinger kan foretas med frie vekter eller dynamiske styrketreningsapparater for de fleste muskelgrupper, kan det tenkes at relasjonene til idrettsprestasjoner er bedre enn det som er rapportert i andre studier med styrketesting.

 

Metode

Førtiåtte personer (14 eliteutøvere, 12 aktive og 22 sedate personer) ble testet tre påfølgende dager. Den første testen var en tilvenning, der en repetisjon maksimum (1RM) ved 90 grader knebøy ble bestemt. I de to siste testene gjennomførte personene en konsentrisk knebøy med motstand på 15%, 30%, 45%, 60%, 75% og 90% av den individuelle 1RM. Hastighet, kraft og styrke ble målt ved akselliometer eller ved lineær omkoding av Musclelab. Peronene gjennomførte også stående vertikale hopp (SJ), motbevegelseshopp (CMJ) og stående hopp med 50% av egen kroppsvekt som motstand (SJ50%). Spenst ble bestemt utfra tid i luften målt fra en kontaktmatte.

 

Resultat

Test-retest variasjonskoeffisient (CV) varierte mellom 3,0% og 6,6% (gjennomsnittlig hastighet), 0,4% og 1,9% (gjennomsnittlig kraft), og 3,6% og 6,5% (gjennomsnittlig styrke). Ved SJ, CMJ og SJ50% var CV for hopphøyde henholdsvis 4,6%, 5,3% og 6,1%. Test-retest reproduserbarhet for gjennomsnittlig hastighet, kraft og styrke i dynamisk knebøy målt ved Musclelab var god eller bedre enn det som er rapportert ved andre styrketest instrumenter.