Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Vekst, modning og skader i akademifotball'

Vekst, modning og skader i akademifotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Eirik Halvorsen Wik
Veileder(e): Roald Bahr, Warren Gregson
Medarbeider(e): Lorenzo Lolli, Karim Chamari, Montassar Tabben, Valter Di Salvo

Beskrivelse

Bakgrunn: Skader forekommer hyppig i ungdomsfotball, men selv om raskt vekst og ulikheter i modningsstatus blir ansett som risikofaktorer for skader hos unge spillere spriker funnene fra tidligere studier.

Formål: Å undersøke veksthastighet og modningsstatus som risikofaktorer for ulike skadetyper hos fotballspillere ved et ungdomsakademi.

Metode: Antropometriske mål (høyde, vekt og beinlengde), skjelettmodning (skjelettalder), treningstimer og skadedata ble samlet inn prospektivt over tre sesonger.

Implikasjoner: Dersom indikatorer for veksthastighet eller modningsstatus er assosiert med økt skaderisiko, kan disse overvåkes av trenere og klinikere for å identifisere utsatte spillere og gjennom dette redusere skadeomfanget.