Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Tverrsnittundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos eliteutøvere innen langrenn, roing og orientering'

Tverrsnittundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos eliteutøvere innen langrenn, roing og orientering

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roald Bahr
Medarbeider(e): Bjørn Fossan, Torger Hansen, Stig Ove Andersen, Ingar Holme, Sverre Løken

Beskrivelse

Tidligere studier tyder på at det er en høy forekomst av korsryggsmerter i enkelte idretter som f.eks. roing og turn. Enkelte av de mest profilerte eliteutøverne på det norske herrelandslaget i langrenn har i de senere år vært operert i korsryggen på grunn av skiveprolaps. Av den grunn har det fra enkelte hold vært spekulert i at skiveskader i korsryggen er svært utbredt blant langrennsløpere, slik at det nærmest kan karakteriseres som en yrkessykdom. Hvorvidt forekomsten av korsryggsmerter er høy er imidlertid ennå ikke dokumentert. Den eneste tilgjengelige undersøkelsen fra langrenn viser at korsryggen er den vanligste lokalisasjonen for smerter blant juniorutøvere og unge eliteutøvere på seniornivå både for kvinner og menn (Eriksson 1996). I langrenn benyttes forskjellige teknikker, og det har vært spekulert i at både staking og skøyting kan føre til en for stor belastning på mellomvirvelskiven og omkringliggende strukturer.

 

Formålet med denne undersøkelsen er derfor å sammenligne forekomsten av korsryggsmerter blant eliteutøvere i langrenn med utøvere på samme nivå innen orientering og roing, samt en ikke-aktiv kontrollgruppe. Grunnen til at vi benytter orienteringsløpere og roere som sammenlikning i tillegg til ikke-aktive, er at orienteringsløpere og roere antas å trene omtrent tilsvarende som langrennutøvere, og at treningen medfører stor (roing) hhv. liten (orientering) spesifikk belastning på korsryggen.

 

Metode: En tverrsnittundersøkelse av forekomsten av smerter og skader i korsryggen vil bli gjennomført blant utøvere over 18 år innen langrenn, roing og orientering av begge kjønn som deltar i en eller flere distanser under norgesmesterskapet (NM) i langrenn vinteren 2000 og roing/orientering om sommeren/høst 2000. I tillegg vil utøvere over 18 år som i perioden etter 1. januar 2000 har deltatt på NM-deltakende lag, men som ikke deltar på grunn av sykdom, skader eller som har lagt opp som aktiv utøver i perioden bli kontaktet for deltakelse.

Under NM vil alle utøvere (ca. 150 av hvert kjønn i hver idrett) få utdelt et spørreskjema med sikte på å kartlegge forekomsten av korsryggsmerter. Ski-, ro- og orienteringsforbundet vil bli kontaktet for å få tillatelse til å legge spørreskjema i deltakermappene som deles ut ved ankomst til NM. I tillegg til spørreskjema vil informasjonsbrev, samtykkeerklæring og frankert svarkonvolutt legges ved. Dessuten vil vi under NM-konkurransene kontakte lagenes trenere for å identifisere utøvere som ikke deltar. Disse vil bli kontaktet pr. brev med et tilsvarende spørreskjema. En alders- og kjønnsmatchet kontrollgruppe vil bli trukket ut fra Folkeregisteret, og også kontaktet pr. brev.

I informasjonsbrevet/samtykkeerklæringen vil deltakerne bli spurt om tillatelse til å bli kontaktet igjen om 5-10 år med tilsvarende spørreskjema. Spørreskjemaet (ca. 2 sider) vil inneholde spørsmål om alder, kjønn, bosted, treningsbakgrunn og nivå, nåværende og tidligere korsryggsmerter og deres relasjon til trening. Spørsmålene om korsryggsmerter er i hovedsak hentet fra Nordisk spørreskjema for kartlegging av muskel-skjelettplager - spørreskjema for korsrygg (Andersson et al, 1984) med tilpasninger for idrettsutøvere.