Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader hos ski- og snowboardutøvere på World Cup nivå'

Skader hos ski- og snowboardutøvere på World Cup nivå

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten
Medarbeider(e): Stig Heir

Beskrivelse

Det foreligger begrenset kunnskap om skadeprofilen til ski- og snowboardkjørere på elitenivå. Det vi i dag vet er i hovedsak basert på en håndfull, små studier, ofte begrenset til en konkurranse eller de er av eldre dato.

 

Formålet med denne studien har derfor vært å beskrive skaderisiko og skademønster og sammenlikne skadepanoramaet mellom de ulike World Cup-disiplinene.  

 

Metode

Retrospektive intervju med World Cup utøvere fra utvalgte nasjoner ble utført mot slutten av 2006-07 og 2007-08 sesongen innen de ulike disiplinene i alpint, freestyle, snowboard, hopp, kombinert og langrenn. Vi brukte et skjema, utformet som en uke for uke kalender ved intervjuene som vi gjennomførte mot slutten av hver sesong. Vi registrerte alle akutte skader som hadde skjedd i løpet av sesongen med informasjon om skadet kroppsdel, skadetype, alvorlighetsgrad (antall dager fravær fra trening/konkurranse) og en spesifikk diagnose.

For utøvere som ikke var tilstedet ved intervjuene grunnet skade eller av annen årsak, intervjuet vi deres trener, fysioterapeut eller lege.

 

Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS.

 

Dette er den første, store kohortestudien som er gjort for å beskrive og sammenlikne skaderisiko hos World Cup utøvere innen alpint, freestyle, snowboard, hopp, kombinert og langrenn.