Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader blant unge mannlige friidrettsutøvere'

Skader blant unge mannlige friidrettsutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Daniel Martinez-Silvan
Veileder(e): Amanda Johnson, Marco Cardinale
Medarbeider(e): Eirik Halvorsen Wik, Juan-Manuel Alonso, Evan Jeanguyot, Benjamin Salcinovic

Beskrivelse

Bakgrunn: Opphold i trening som følge av skader vil påvirke utviklingen til ungdomsutøvere negativt. Skademønsteret i ungdomsfriidrett er ikke godt beskrevet, spesielt med tanke på ulike øvelsesgrupper. Videre rapporterer studier som oftest bare skadeinsidens - skadebyrde kan gi et riktigere bilde av hvilke skader som har størst påvirkning på deltagelse.

Formål: Å beskrive skadetypene som er assosiert med størst skadebyrde for utøvere innen ulike øvelsesgrupper (ikke-spesialisert, sprint, hopp, distanseløp og kast) i et nasjonalt eliteakademi.

Metode: Trenings- og skadedata fra 391 utøversesonger ble samlet inn prospektivt over fem sesonger. Totalt gjennomførte spillerne 72086 økter med trening eller konkurranse og 290 fraværsskader (påvirket deltagelse i minst én dag) ble registrert av fysioterapeuter som var tilstede ved hver økt.

Implikasjoner: Skjelett- (stressreaksjoner, stressfrakturer og vekstsoneskader) og muskelskader (strekkskader) var assosiert med den største skadebyrden og bør prioriteres i skadereduserende tiltak blant unge friidrettsutøvere. Skademønsteret var ikke likt mellom øvelsesgruppene og tiltak bør derfor tilpasses hver enkelt øvelse (f.eks. strekkskader i sprint og stressreaksjoner i distanseløp).