Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'ostRc: en verktøyskasse for å håndtere selvrapporterte skadedata'

ostRc: en verktøyskasse for å håndtere selvrapporterte skadedata

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Medarbeider(e): Ben Clarsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Belastningsskader er vanlige i mange idretter. Slike skader har ikke et tydelig starttidspunkt slik som akutte skader har. De gjenkjennes ved symptomer på smerter og stive ledd, og i mange tilfeller kan idrettsutøvere fremdeles praktisere idretten selv om de har en belastningsskade. Derfor er det ofte vanlig å samle data på belastningsskader ved hjelp av selvrapporterte spørreskjema.   

Data på selvrapporterte skader har en annen struktur en data samlet fra medisinske undersøkelser. Det kan være tungvint å jobbe med slike data, og vanskelig å strukturere på en slik måte at beregninger av insidens, prevalens og byrde gjøres riktig. Det kan lett føre til feil i estimater.

Formål: Å utvikle en R-pakke som gjør det enklere å beregne insidens, prevalens og byrde på selvrapporterte skadedata, og sikre at disse beregningene blir riktige.

Metode: Vi utvikler R-pakken via test-dreven utvikling. Tester utarbeides først, deretter funksjonene. Pakken dokumenteres fortløpende. Koden skal være åpent tilgjengelig og versjonskontrollert under utarbeidelse. Pakken testes på flere kilder til ekte selvrapporterte data fra forskjellige idretter. Pakken brukertestes ved hjelp av databehandlere som ikke har vært med å utvikle pakken. Ved fullførelse vil pakken reklameres for i forskjellige kanaler: sosiale medier, artikler, rapporter, workshops på konferanser.  

Implikasjoner: Studier på selvrapporterte skader vil kunne utføres raskere, og med trygghet på at beregningene er riktige.