Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Kan kliniske tester predikere ankel- og kneskader blant kvinnelige elite fotballspillere'

Kan kliniske tester predikere ankel- og kneskader blant kvinnelige elite fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Nina Agnete Markussen
Veileder(e): Kathrin Steffen, Agnethe Nilstad
Medarbeider(e): Tron Krosshaug, Eirik Kristianslund, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Fotball er en populær idrett i hele verden og i den senere tiden har det blitt flere kvinnelige deltakere. Det er behov for flere studier på skader innenfor kvinnefotball, da de fleste studiene på dette området har blitt utført på herrespillere.

Epidemiologiske studier viser at de fleste skadene i kvinnefotballen er lokalisert til underekstremitetene, og da spesielt i ankel og kneregion.

For å forebygge skader er det viktig å forstå hva som forårsaker dem. Det er få studier som har sett på sammenhengen mellom kliniske tester og senere skader innen kvinnefotball. 

Masterprosjektet er en del av en studie som pågår på Norges idrettshøgskole; ”Risikofaktorer for fremre korsbåndskade blant elite håndball- og fotballspillere.” Dette er en prospektiv kohortstudie som startet i 2007 og skal fortsette til slutten av sesongen 2012. Overordnet hensikt med prosjektet er å kartlegge ulike anatomiske, biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndskader hos kvinnelige elite håndball- og fotballspillere.

 

Formålet med masterprosjektet er å undersøke om et utvalg av kliniske tester ved sesongstart kan predikere ankel- og kneskader kvinnelige elitefotballspillere pådrar seg gjennom sesongen.

 

Metode

Kliniske tester som ble valgt ut for denne delstudien inkluderte Star Excursion Balance Reach test (StarReach), en subjektiv vurdering av ett beins knebøy og tobeins fallhopp med spesiell fokus på dynamisk knevalgus og hoftestabilitet, og måling av isometrisk styrke i hofteabduktorene, målt i liggende med et håndholdt dynamometer. Testen er gjennomført før sesongstart 2009 på omlag 200 fotballspillere fra Toppserien. Spillerne har gjennom sesongen 2009 registrert skader per sms.   

Resultatene fra denne studien vil gi oss verdifull kunnskap om risikofaktorer knyttet til ankel- og kneskader. Spillere med en økt skaderisiko ved sesongstart kan ved hjelp av screening plukkes ut tidelig og motiveres til skadeforebyggende trening.

Resultater ble lagt frem på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2011.