Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Identifying ACL risk profile clusters in from cutting biomechanics through machine learning'

Identifying ACL risk profile clusters in from cutting biomechanics through machine learning

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Roald Bahr, Chris Richter, Andy Franklyn-Miller

Beskrivelse

Intro: Biomekanikk i retningsforandringer vil sannsynligvis påvirke risiko for korsbåndskader. Vi vet imidlertid ikke hvilke typer teknikker som innebærer høyere risiko.

Mål: Å identifisere mulige klynger av bevegelsesteknikker som kan være forbundet med økt risiko for korsbåndskader.

Metode: Vi målte 3D-kinetikk og kinematikk under sportsspesifikke retningsforandringer hos 776 kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere. Spillerne utførte sportsspesifikke retningsforandringer mens 3D-kinetikk og kinematikk ble målt. Vi målte fullkroppsbiomekanikk og hentet ut viktige variabler som karakteriserte spillernes bevegelser samt belastning på ledd. Vi vil benytte standard maskinlæringsteknikker for å beskrive mulige klynger av bevegelsesmønstre som kan være forbundet med økt risiko for ACL-skade.