Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'How valid are data from registries? An analysis of the compliance of clinical registries'

How valid are data from registries? An analysis of the compliance of clinical registries

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Cathrine Nørstad Eftang, Katherine Wang
Veileder(e): Rune B. Jakobsen, Asbjørn Årøen

Beskrivelse

Intro: Antallet kirurgiske og medisinske kvalitetsregistre er økende. Innen ortopedi har det vært etablert flere nyttige registre som har gitt oss nyttige data og endret praksis. For at de skal være til hjelp er vi avhengige av at dataene er av god kvalitet.

Mål: Vi ønsker å undersøke hvor fullstendige data man kan forvente ved etablering av et kirurgisk eller medisinsk kvalitetsregister.

Metode: Vi gjennomfører et systematisk litteratursøk og inkluderer artikler som presenterer respons-rater i registre eller større kohorter som inkluderer subjektive pasientdata.

Status: Datainnsamling pågår, inklusjon av artikler forventes fullført innen november 2017.

Implikasjon: Resultatene fra dette prosjektet vil være nyttige ved eventuell nyetablering av kirurgiske eller medisinske kvalitetsregistre, og vil bidra til å forbedre datakvaliteten i eksisterende registre.