Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forskjeller i bevegelsesmønstre og styrke mellom tidligere korsbåndskadde og ikke-skadde kvinnelige elitehåndballspillere'

Forskjeller i bevegelsesmønstre og styrke mellom tidligere korsbåndskadde og ikke-skadde kvinnelige elitehåndballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Kristianslund
Veileder(e): Tron Krosshaug, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kathrin Steffen, Agnethe Nilstad, Grethe Myklebust, Hideyuki Koga

Beskrivelse

En betydelig andel av kvinnelige elitehåndballspillere har tidligere røket fremre korsbånd og kommet tilbake i spill etter operasjon og rehabilitering. Det er usikkert om disse spillerne er fullstendig rehabilitert, og om de etter tilbakekomst til aktivt håndballspill skiller seg fra spillere som ikke er tidligere skadet.

 

Målet med dette prosjektet er å se på forskjeller i styrke og bevegelsesmønstre mellom tidligere korsbåndskadde og ikke-skadde kvinnelige elitehåndballspillere.

 

Metode

Dataene hentes fra en prospektiv kohortstudie som er initiert for å finne risikofaktorer for fremre korsbåndskader (les mer om hovedprosjektet). Studien inkluderer hele eliteserien i håndball for kvinner, og første runde med testing ble gjennomført i 2007. Spillerne vil bli sammenliknet med hensyn på isokinetisk lårstyrke, isometrisk hoftestyrke, benpress-styrke og knevinkler og -belastning fra en hopptest i vår biomekanikk-lab.

Denne studien kan få implikasjoner for fremtidig rehabilitering og skadeforebygging for korsbåndskadde håndballspillere og andre idrettsutøvere.

 

Del-resultater ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.