Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'EKG-funn relatert til ekko-funn hos norske toppfotballspillere'

EKG-funn relatert til ekko-funn hos norske toppfotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Moseby Berge
Veileder(e): Kjetil Steine, Erik Ekker Solberg, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Gard Gjerdalen

Beskrivelse

Det er begrenset kunnskap om hjertet hos toppidrettsutøvere. Uttrykket "idrettshjerte" refererer til fysiologiske tilpasninger til anstrengende trening. Utfordringen er å skjelne disse endringene fra patologiske forandringer. Ingen data fra hjertescreening er tilgjengelig i Norden. Behovet for nye definisjoner av normale EKG verdier hos idrettsutøvere er opplagt.

Denne studien evaluerer hjertescreening blant mannlige norske fotballspillere i de to øverste elitedivisjonene, beskriver demografiske data, elektrokardiografiske funn (EKG) og ekkokardiografiske (ekko) funn. Alle resultatene sammenlignes med en kontrollgruppe.


Målsetting
1) Gjennomføre en fullstendig hjerteundersøkelse av norske toppfotballspillere basert på pasienthistorie, EKG og relaterte funn på ekko
2) Sammenligne funn på EKG og ekko

Metoder
Prosjektet inkluderte 594 fotballspillere i 28 av 30 lag i Tippe-og Adeccoligaen og 43 aldersmatchede kontroller. EKG og ekko ble registrert minst en time etter fysisk aktivitet. Tolkningen av EKG vil bli gjennomført i henhold til nye anbefalinger for tolkning av 12-avlednings EKG hos idrettsutøvere, publisert i desember 2009.

Unormale funn klassifiseres i to grupper; 1) vanlige og treningsrelaterte EKG-forandringer og 2) uvanlige og treningsurelaterte EKG-forandringer. Den siste gruppen trenger oppfølging for å bekrefte eller avkrefte mistanken om underliggende hjertesykdom som øker risikoen for plutselig død ved idrettsaktivitet.

Hovedmålet med ekkoundersøkelsene var å oppdage patologiske funn, spesielt kardiomyopathier, og å beskrive idrettsutøvernes hjerter. EKG-funn vil bli sammenlignet med funn på 2-dimensjonal ekko (gullstandard) for å bekrefte om positive funn er ekte eller falske.

Forventninger og hypotese
Vi ønsker å etablere nye referanseverdier for fysiologiske og patologiske endringer i norske toppidrettsutøveres hjerte. Vi ønsker også å fastslå verdien av EKG som et screening-redskap hos norske idrettsutøvere, når positive og negative funn er gitt i forhold til gullstandarden.