Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Beskrivelse av EKG funn hos norske toppfotballspillere'

Beskrivelse av EKG funn hos norske toppfotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Moseby Berge
Veileder(e): Kjetil Steine, Erik Ekker Solberg, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Det foreligger begrenset kunnskap om hjertet hos toppidrettsutøvere. I Norden foreligger ingen resultater fra hjertescreening. I Norge finnes det knapt data om EKG funn hos idrettsutøvere.

Denne studien evaluerer hjertescreening blant mannlige norske fotballspillere i de to øverste elitedivisjonene, beskriver demografiske data og elektrokardiografiske funn (EKG). Alle resultatene sammenlignes med en kontrollgruppe.

 

Mål
Hovedmålet med studien er å beskrive hjertene til norske mannlige toppfotballspillere ved hjelp av pasientenhistorie og EKG. Delmålene er 1) ved å bruke våre egne data, definere de mannlige norske utøvernes hjerter, og dermed bekrefte frekvensen av patologiske funn og 2) å undersøke om det er raseforskjeller i toppfotballspilleres hjerter i Norge.

Metoder
Prosjektet inkluderte 594 fotballspillere i 28 av 30 lag i Tippe-og Adeccoligaen og 43 aldersmatchede kontroller. EKG ble registrert minst en time etter fysisk aktivitet på to moderne tekniske digitale EKG apparater (Cardioline RealClick EKG).

En ekspertgruppe av kardiologer i Oslo gjennomført felles møter for å tolke de mest utfordrende EKG-funn. De var ansvarlig for å godkjenne screeningen av spillerne og har registrert noen av dataene i prosjektets database.

”The sections of sports cardiology of the European association of cardiovascular prevention and rehabilitation”, og “the working group of myocardial and pericardial disease of the European society of cardiology” publisert sine nye anbefalinger for tolkning av 12-avlednings EKG hos idrettsutøvere i desember 2009. De klassifiserte unormale funn i to grupper; 1) vanlige og treningsrelaterte EKG-forandringer og 2) uvanlige og treningsurelaterte EKG-forandringer. Den siste gruppen trenger oppfølging for å bekrefte eller avkrefte mistanken om underliggende hjertesykdom som øker risikoen for plutselig død ved idrettsaktivitet. Vi vil tolke EKG i henhold til disse gruppene.

 

Forventet resultat
• Beskrivelse av EKG variabler hos norske idrettsutøvere sammenlignet med kontroller
• Beskrivelse av EKG variabler hos norske idrettsutøvere i forhold til andre nasjonaliteter
• Demografiske data i forhold til EKG-funn
• Positive funn og anbefalt oppfølging


Hypoteser
Våre funn vil bidra til kommende definisjon av ”idrettshjerte” nasjonalt og internasjonalt.