Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'A biomechanical analysis of posterior pelvic tilt and foot stance in the barbell back squat'

A biomechanical analysis of posterior pelvic tilt and foot stance in the barbell back squat

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Gøran Paulsen, Kam Ming Mok, Stian Rekdal Nielsen

Beskrivelse

Intro: Posterior bekkentilt i knebøy kan øke risikoen for korsryggskade.

Mål: Denne studien hadde tre mål: 1) å kvantifisere ryggradsfleksjon under knebøy hos unge idrettstudenter, 2) å undersøke vår evne til å identifisere personer med høy og lav grad av bekkentilt, og til slutt 3) å undersøke effekten av fotstilling på posterior bekkentilt, og segment kinematematikk under knebøyen.

Metode: Syttiåtte personer ble rekruttert for en subjektiv vurdering av posterior bekkenhelling mens de utførte knebøy. Personene ble deretter kategorisert i tre grupper: høy-, middels- og ingen posterior bekkentilt. 42 personer fra henholdsvis høy og ingen bakre bekkentiltgruppen bløe invitert til økt 2, bestående av en 3D-bevegelsesanalyse av knebøy i tre forskjellige fotstillinger: smal fotstilling (NS), smal holdning på en kile (PS) og bred & utoverrotert fotstilling (WS).