Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Sopfie Steenstrup disputerte 16. april

Sopfie Steenstrup disputerte 16. april

Introduksjon

Sophie Steenstrup ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, forsvarte 16. april sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): "Head injuries in FIS World Cup alpine skiers, snowboarders and freestyle skiers - Epidemiology and video analyses of head impact injury mechanisms".

Nyheter hovedbilde

Sophie er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøyskole i 2011. Sophie har selv vært aktiv alpinist og hobby-snowboardkjører, og er spesielt interessert i skadeforebygging innen ski og snowboard.


Prosjektet, som er veiledet av professor Roald Bahr og professor Tron Krosshaug, har 2 hovedformål:

1. Kartlegge omfanget av hodeskader hos World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

2. Kartlegge hodeskademekanismer og årsaker til hodeskader i denne utøvergruppen

Les mer om Sophies prosjekter.

Tid og sted: 16. april 2018, Auditorium A, Norges idrettshøgskole 

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100

"Do musculoskeletal injuries among elite male and female athletes differ with respect to prevalence, risk factors, and the effectiveness of preventive measures?"

Disputas: kl. 1300 – 1600

Bedømmelseskomité
Første opponent: Hans-Christer Holmberg, professor, Midt Svenske Universitet, Östersund, Sverige
Andre opponent: Veit Senner, professor, Tekniske Universitet, München, Tyskland
Leder: Kari Bø, professor, Norges idrettshøgskole

 

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!