Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til John Bjørneboe

Detaljer om forsker: John Bjørneboe

Portrett av John Bjørneboe

John Bjørneboe

MD PhD

john.bjorneboe@gmail.com

91 30 85 54

CV

John er utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo. Han startet arbeidet med doktorgraden som en del av Forskerlinjen ved UIO under studiet og ble da tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning i 2005, og forsvarte i september 2014 sin avhandling "Injury surveillance and prevention in male professional football". Avhandlingen fokuserte på skaderisiko på kunstgress, validering av metodologien som er i bruk ved skaderegistrering i Tippeliga, utvikling av skaderisiko i Tippeligaen fra 2000 til 2010 og hvordan strengere regeltolkning kan virke inn på skaderisiko.

Han jobber nå som lege i ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved OUS, og er biveileder på Torstein Dalens doktorgradsprosjekt "Styring av treningsbelastning for å redusere skader og sykdom i fotball".

Prosjekter

Publikasjoner