Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Håvard Moksnes

Detaljer om forsker: Håvard Moksnes

Portrett av Håvard Moksnes

Håvard Moksnes

PT PhD

Havard.Moksnes@olympiatoppen.no

95 05 56 65

CV

Håvard Moksnes gjennomførte Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo i perioden 1995 to 1999. Han avsluttet sine masterstudier i idrettsvitenskap på Norges Idrettshøgskole i 2008.

Siden 2005 har Håvard jobbet med prosjektet «Korsbåndskader hos barn». Han gjennomførte doktorgradsdisputas i mai 2013, hvor Håvard forsvarte sin avhandling på " Functional and radiological outcomes following a non-operative treatment algorithm after ACL injuries in skeletally immature children ". Håvard er fortsatt aktiv i forskningsmiljøet og er ansvarlig for drift og utvikling av «The Pediatric ACL Monitoring Initiative (PAMI)», som er et internasjonalt register for behandling av korsbåndsskader hos barn. PAMI er tilknyttet European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA), samt prosjekter knyttet opp mot funksjonstesting og retur til idrett etter fremre korsbåndsskader.

Håvard jobber også som idrettsfysioterapeut, primært med oppfølging av kneskader ved Olympiatoppen og Idrettens Helsesenter. Han er tilknyttet det medisinske støtteapparatet rundt kvinnelandslaget i fotball.

Håvard er tidligere fotballspiller og har spilt ungdomslandskamper for Norge.

Prosjekter

Publikasjoner