Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Christine Holm Moseid

Detaljer om forsker: Christine Holm Moseid

Portrett av Christine Holm Moseid

Christine Holm Moseid

MD PhD

c.h.moseid@nih.no

CV

Christine Holm Moseid ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning i april 2014 for å jobbe med prosjektet «Den unge eliteutøverens helse». Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge helseproblemer hos unge idrettsutøvere ved ulike toppidrettsgymnas i Norge. 

Christine er utdannet lege fra universitetet i Bergen i 1997. Hun har lang klinisk erfaring fra allmennmedisin, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har gjennom sitt kliniske arbeid, jobbet mye med sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, og har mange års erfaring i bruk av ultralyd som diagnostisk hjelpemiddel, og arbeider som lege på landslagsnivå.

Christine er styrmedlem i Norsk idrettsmedisinsk forening og i spesialitetskomitéen for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Prosjekter

Publikasjoner